Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
  Budsjett 2002-2003    
       
  Penger fra forrige sesong 2001/02    
  Saldo Brukskonto    kr   19 000,00
  Saldo Høyrente    kr 150 000,00
1 Til sammen    kr 169 000,00
       
       
  INNTEKTER    
       
2 Tilskudd/støtte fra NBF    kr   18 000,00
  Kretstilskudd  kr      8 000,00  
  Deltidsansatt  kr     10 000,00  
       
3 Renter    kr    7 000,00
       
4 Årsavgift (11 klubber, á 2500)    kr   27 500,00
  Medlemsavgift  kr      1 000,00  
  Lønn til deltidsansatt  kr      1 500,00  
       
5 Seriespillavgifter (1)    kr 103 400,00
  1.div herrer, 6 lag á 4800 =  kr     28 800,00  
  (Ntnui) 1.div herrer, 2 lag á 3000 =  kr      6 000,00  
  2.div herrer, 5 lag á 4400 =  kr     22 000,00  
  (Ntnui) 2.div herrer, 4 lag á 3000 =  kr     12 000,00  
  1.div damer, 4 lag á 4400 =  kr     17 600,00  
  (Ntnui) 1.div damer, 4 lag á 3000 =  kr     12 000,00  
  1.div gutter, 10 lag á 500 =  kr      5 000,00  
       
6 Trondheims Cup (500 pr lag, 14 lag)    kr    7 000,00
       
7 Hall leie    kr   55 000,00
       
8 Bingo    kr              -  
       
9 Bøter / Gebyr    kr              -  
  Totalt pkt. 2 - 9    kr 217 900,00
       
       
  UTGIFTER    
       
10 Dommerutgifter    kr   20 000,00
  Instruktører til dommerkurs  kr      5 000,00  
  Kjøregodtgjørelse  kr      2 500,00  
  Observasjon av dommere  kr      2 000,00  
  Mat / utstyr til dommerkurs  kr      2 500,00  
  Dommerdrakter  kr      8 000,00  
       
11 Hall-leie    kr 106 000,00
  Nidarøhallen  kr   100 000,00  
  Orklahallen  kr      6 000,00  
       
12 Kretslag    kr   15 000,00
       
13 Støtte jenteserie    kr   15 000,00
       
14 Administrative utgifter    kr   43 650,00
  Lønn til deltidsansatt (3000 pr mnd)  kr     30 000,00  
  Honorar til diverse verv  kr      6 000,00  
  Mat, styremøte   kr      3 000,00  
  Frimerker & konvolutter  kr      3 000,00  
  Gebyr, Sparebank 1  kr         150,00  
  Diverse  kr      1 500,00  
       
16 Bingo    kr              -  
       
17 Medaljer    kr    8 000,00
  Totalt pkt. 10-17    kr 207 650,00
       
  Overskudd (ca 5% av utgifter)    kr   10 250,00
       
(1) Ntnui stiller selv med hjemmebane, derfor lavere avgift.  
       
       
  Utgifter 1.div herrer:    
  Seriespill avgift  kr      4 800,00  
  Dommerlønn, 10 kamper, ca  kr      5 000,00  
  Totalt  kr      9 800,00  
       
  Utgifter 2.div herrer:    
  Seriespill avgift  kr      4 400,00  
  Dommerlønn, 8 kamper, ca  kr      4 000,00  
  Totalt  kr      8 400,00  
       
  Utgifter 1.div damer:    
  Seriespill avgift  kr      4 400,00  
  Dommerlønn, 7 kamper, ca  kr      4 000,00  
  Totalt  kr      8 400,00  
Utgifter 1.div gutter:
Seriespill avgift  kr         500,00
Dommerlønn, 7 kamper, ca kr  kr      2 100,00
Totalt  kr      2 600,00
I tillegg til avgiftene over så må hver klubb betale 2500 kr til kretsen i årsavgift.