Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Års Regnskap 2001-2002      
         
  Penger fra forrige sesong 2000/2001    Budsjettert 
  Saldo Brukskonto    kr         3 069,34  kr         2 000,00
  Saldo Høyrente    kr       94 155,68  kr       95 000,00
1 Til sammen    kr       97 225,02  kr       97 000,00
         
         
  INNTEKTER      
         
2 Tilskudd/støtte fra NBF    kr       19 500,00  kr         5 000,00
  Kretstilskudd  kr       8 000,00    
  Tilgode på reskonto  kr       1 500,00    
  Tilskudd gutteserie  kr     10 000,00    
         
3 Renter    kr        7 385,00  kr         5 000,00
  Brukskonto  kr          775,00    
  Høyrentekonto  kr       6 610,00    
         
4 Årsavgift    kr       25 000,00  kr       27 500,00
         
5 Seriespillavgift    kr       87 900,00  kr       93 000,00
         
6 Trondheims Cup    kr        6 500,00  kr         7 000,00
         
7 Hall leie    kr       37 945,00  kr       55 000,00
         
8 Bingo    kr       39 500,00  kr       15 000,00
  Pot overskudd 2000  kr     20 000,00    
  Bingovakter 2001  kr     19 500,00    
         
9 Bøter / Gebyr    kr       11 225,00  kr                  -  
  For sen betaling  kr           75,00    
  For få dommere  kr       9 000,00    
  Flytting av kamp  kr          750,00    
  Ikke møtt  kr       1 000,00    
  Protest  kr          400,00    
         
10 Utestående fra tidligere år    kr       14 407,00  
  Granåsen Tigers, ikke møtt  kr          500,00    
  Propellen, for få dommere + purring  kr       1 150,00    
  Tornados, hall-leie + purring  kr       4 213,00    
  Ugla, hall-leie + purring  kr       6 912,00    
  NBF, reisefordeling til forbundsting  kr       1 632,00    
         
11 Utestående  kr     14 252,00    
  Gløshaugen IBK, hall-leie  kr          168,00    
  Nidaros, hall-leie  kr          903,00    
  NTNUI Gløshaugen, hall-leie  kr       1 397,00    
  Propellen, hall-leie  kr       2 471,00    
  Tornados, hall-leie  kr       4 493,00    
  Ugla, hall-leie  kr       4 820,00    
         
  Totalt pkt. 2 - 10    kr     249 362,00  kr     207 500,00
         
         
  UTGIFTER      
         
12 Dommerutgifter    kr       23 434,51  kr       15 000,00
  Instruktør + observasjon  kr       6 000,00    
  Mat og utstyr til dommerkurs  kr       2 858,00    
  Dommerutstyr  kr       9 070,01    
  Kjøregodtgjørelse  kr       2 206,50    
  Diverse dømming  kr       1 450,00    
  Dømming All-star  kr          850,00    
  Dømming Trondheims cup  kr       1 000,00    
         
13 Hall-leie    kr       52 032,50  kr     100 000,00
  Nidarøhallen  kr     46 970,00    
  Orklahallen  kr       5 062,50    
         
         
14 Kretslag    kr                  -    kr       15 000,00
         
15 Støtte Gutteserie    kr        8 000,00  kr       15 000,00
         
16 Administrative utgifter    kr       54 796,11  kr       31 200,00
  Lønn til deltidsansatt  kr     30 000,00    
  Honorar til styret  kr       5 000,00    
  Frimerker, kopiark og konvolutter  kr       4 477,50    
  Gebyr, Sparebank 1  kr          160,00    
  Mat til styremøter  kr       3 162,30    
  Oppføring i telefonkatalog  kr          241,80    
  Leie av postboks  kr          280,00    
  Web  kr       9 632,51    
  Diverse  kr       1 842,00    
         
17 Medaljer    kr        6 945,66  kr         6 000,00
         
18 Bingo    kr       13 000,00  kr       10 000,00
         
19 Diverse    kr        4 300,00  
  Utstyr (små mål etc)  kr       4 300,00    
         
20 Utgifter fra forrige år    kr       14 842,00  
  Hall-leie, mars og april  kr     14 842,00    
         
21 Skal betales  kr     69 200,00    
  Hall-leie, Nidarøhallene  kr     43 200,00    
  Kretslag, gutter / junior  kr     20 000,00    
  Dommere til gutteserie  kr       6 000,00    
         
  Totalt pkt. 12-20    kr     177 350,78  kr     192 200,00
         
22 Overskudd    kr       72 011,22  
         
  Beholdning (30.04.2002)      
  Saldo Brukskonto    kr       19 236,24
  Saldo Høyrente    kr     150 000,00
23 Til sammen    kr     169 236,24  
       
       
  Overskudd (22)    kr       72 011,22
+ Regninger betalt for forrige regnskap (20)  kr       14 842,00
+ Utestående (11)    kr       14 252,00
- Utestående fra tidligere år (10)    kr       14 407,00
- Gjenstående regninger (21)    kr       69 200,00
= Faktisk overskudd    kr       17 498,22  kr       15 300,00