Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

Saksliste for årsmøte i STBK, torsdag 2.mai, kl 18:00

Sted: Idrettens Hus, Nidarøhallen, første etasje (inngang på enden av bygget, nedsiden)

 

På møtet har følgende stemmerett:

A.     Medlemmer i styret

B.     Representanter for klubbene

 

Klubbene kan sende representanter til årsmøtet slik:

Klubber med inntil 50 medlemmer               1 representant

Klubber med fra 51 til 100 medlemmer       2 representanter

Klubber med 101 medlemmer eller flere      3 representanter

 

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer.

Alle kan komme og høre hva som blir sagt på årsmøtet.

 

Stemmeavgiving

For at et vedtak skal være gyldig, må det være alminnelig flertall. Valg foregår hemmelig hvis det er ønske om det.

 

Dagsorden                                                               Styrets forslag

Velge Dirigent                                                            Jan Benestad

Velge Sekretær                                                         Elisabeth Olsen

Godkjenne innkalling

Gjennomgå regnskap for 2001-02

Velge to til å gå over regnskapet                                Narve Aske & Tove Løberg

Godkjenne budsjett for 2002-03

Behandle innkomne forslag  (ingen)

Foreta følgende valg til styret:

            (ikke på valg)      Leder (1 år igjen)                Jan Åge Kiran                    Ntnui Dragvoll

                                       Kasserer                            Tove Løberg                      Nidaros

                                       Sekretær                            Bjørn Henrik Hansen          Ntnui Dragvoll

                                       1. styremedlem                   Marius R. Aurstad              Gløshaugen

                                       2. styremedlem                   Jonas Espseth                     Nidaros

                                       3. styremedlem                   Elisabeth Olsen                   Ntnui Dragvoll

                                       4. styremedlem                   Jan Benestad                      Nidaros

 

Følgende verv er foreslått for neste år:

                                       Rekrutteringsansvarlig         Jan Åge Kiran                    Ntnui Dragvoll

                                       Bytting av dommere            Elisabeth Olsen                   Ntnui Dragvoll

                                       Flytting av kamper              ?                                        ?

                                      

Det nye styret bestemmer hvem som blir kretssekretær for neste år, og ansvar for stillingen.

 

 

Velkommen!

Terje Nervik

Kretssekretær Sør-Trøndelag Bandykrets