Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

Saksliste for årsmøte i STBK, mandag 23.april, kl 18:00

Sted: Idrettens Hus, Ravnkloa, tredje etasje.

 

På møtet har følgende stemmerett:

A.     Medlemmer i styret

B.     Representanter for klubbene

 

Klubbene kan sende representanter til årsmøtet således:

Klubber med inntil 50 medlemmer                        1 representant

Klubber med fra 51 til 100 medlemmer                2 representanter

Klubber med 101 medlemmer eller flere               3 representanter

 

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer.

Alle kan komme og høre hva som blir sagt på årsmøtet.

 

Stemmeavgiving

For at et vedtak skal være gyldig, må det være alminnelig flertall. Valg foregår hemmelig hvis det er krav om det.

 

Dagsorden                              Styrets forslag

Velge Dirigent                          Alexander Hagen

Velge Sekretær                        Jan Benestad

Godkjenne innkalling

Gjennomgå regnskap for 2000-01 (ikke vedlagt)

Godkjenne budsjett for 2001-02 (ikke vedlagt)

Behandle innkomne forslag  (vedlagt)

Foreta følgende valg:

  Leder (2 år) Jan Åge Kiran Ntnui Dragvoll
Nestleder (1 år) Tor Erling Vik Ntnui Dragvoll
Deltidsansatt Terje Nervik Nidaros
Kasserer Marius Rønneberg Aurstad     Gløshaugen
Sekretær Elisabeth Olsen Ntnui Dragvoll
Rekrutteringsansvarlig     Jan Åge Kiran Ntnui Dragvoll
1. styremedlem Jan Benestad Nidaros
2. styremedlem Jonas Espseth Nidaros
Dommeransvarlig ? ?

 

Som dere ser så mangler det et navn der. Det er viktig at alle undersøker i klubben sin om det er noen som kan hjelpe til.

 

Informasjon om neste sesong:

Påmeldingsfrister (vedlagt)

 

Velkommen!

Terje Nervik

Leder Sør-Trøndelag BandykretsSak 1, Seriesystem, herrer

Forslagsstiller: NTNUI Innebandy Gløshaugen v/Håkon Nordlid

 

Bakgrunn: I serien blir det få tette matcher, og mange kamper der lag vinner med veldig mange mål. Dette er med på at nivået blir dårligere og interessen for kampene svekkes både for spillere og publikum.

 

Forslag: Divisjonene starter seriespillet som i år, men etter halvspilt serie blir det ett slags "sluttspill" der de seks beste i 1. div spiller to nye kamper mot hverandre. De tre dårligste i 1.div møter de tre beste i 2. div i to kamper. Resten i 2. div spiller også to nye kamper mot hverandre.

 

Dette vil føre til at kampene som spilles blir jevnere, og lag får oftere "matching" på sitt eget nivå.

 

Det er dog noen problemer som dukker opp:

  1. Skal poengene beholdes fra første runde? I så fall kan poengene mot de lagene som ikke lenger spiller i samme "serie" slettes. Dette kan dog ikke gjelde for den nye "2. divisjonen", da lagene her kommer fra 2 forskjellige divisjoner.
  2. Hvordan skal opprykk og nedrykk organiseres? Dette er dog ett like stort spørsmål hvert år, så det ordner seg nok.

 

Styrets innstilling:

            Styret er i mot forslaget av følgende årsaker:

-         Praktisk gjennomføring (kampoppsett / dommeroppsett)

-         Forslaget er mangelfullt (poengmessig, problemstillinger, opp/nedrykk)

-         Det blir vanskeligere for lag i 2.div å rykke opp.

Informasjon, påmelding neste sesong

Påmeldingsfrist for seriespill 2001-2002 er 1.juni. Påmelding skjer ved å betale årsavgiften på kr 2500 pr klubb, giro vil bli sendt ut etter årsmøtet. Seriespillavgift skal betales senest 1.september. Hvis alle lagene følger fristene så vil serieoppsettet være klart i god tid før første seriekamp.