Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

Regninger

Regningene som følger med, er som de ble vedtatt på årsmøtet, med to unntak. Egentlig skulle hver klubb betale 1000 kr for lønn til deltidsansatt i kretsen. Denne er øket til 1500. Hvert lag (en klubb kan ha med flere lag) som deltar i seriespillet, skulle betale 1000 kr til deltidsansatt, men pga at vi får støtte til deltidsstillingen fra Norges Bandyforbund, så dropper vi denne. Kort fortalt, det blir billigere for alle klubbene, de største klubbene sparer mest.

Flytting av kamper

Flytting av kamper må varsles senest 14 dager før oppsatt kampdato. Da skal 250 kr være betalt inn til kretsen, før søknad sendes pr brev eller email. At to spillere skal bort, er ikke gyldig grunn. Lag som ikke har betalt, ringer noen dager før kampen skal spilles osv, taper kampen 5-0. Det er kun kretsen som kan flytte en kamp.

Hjemmelagets plikter

Det laget som er satt opp som hjemmelag på kampoppsettet, er ansvarlig for å arrangere kampen. Dette innebærer følgende før og etter kampen:

Før kampen

  • Sette opp vant, hvis det er første kamp.
  • Innbyttersoner skal markeres med tape på vantet. Innbyttersonen er 10 meter lang og starter 5 meter i fra midten. En vantbit er 2,4 meter lang. For at publikum skal få plass til å se på kampene, så har vi innbyttersonen på samme side som sekretariatet.
  • Stille med minst 3 nye baller. De skal i hvert fall være hele.
  • Hente kampskjema og fylle ut senest 15 minutter før kampstart, dato skal fylles ut! I Nidarøhallen ligger blanke kampskjema i en postkasse merket Sør-Trøndelag Bandykrets nede ved vaktmesteren sitt kontor. På Dragvoll ligger de bak skranken ved inngangen.
  • Varsle vaktmester at vi skal spille kamp og hente kontrollpanel for resultattavle. Gjør dette i god tid før kampen, pga at vaktmester ofte er opptatt, så det kan ta noen minutter å få tavla.
  • Betale dommerne før kampen. Rekruttdommere skal  ha 200 kr. Aspirant-, krets- og forbundsdommere  skal ha 250 kr. Disse satsene er pr dommer. Hvis en dommer dømmer alene, skal han ha dobbel betaling. Oppdaterte dommerlister ligger på nett sidene til kretsen.
  • Stille med sekretariat. Helst noen som kan regler, eller har vært der før. Hvis dere ikke klarer å stille med sekretariat selv, og en tilfeldig fra annet lag må sitte, er normal betaling 50 kr. Dere har så klart lov til å betale folk fra eget lag, men det er opp til hvert enkelt lag å avgjøre.

Etter kampen

  • Ta ned vantet hvis det er siste kamp. I Nidarøhallen skal vantet stå i hjørnet utenfor D3. Håndballmål skal settes på plass og boltres fast i gulvet. Det skal også ryddes rundt banen, dvs flasker og rask skal kastes.
  • Kampskjema skal leveres til kretsen, senest neste dag. Enten legges det i postkassa til kretsen i Nidarøhallen, eller så sendes det til: Terje Nervik, Nygårdsveien 1c, 7037 Trondheim.
  • Resultat skal samme dag som kampen er spilt, rapporteres til kretsen, i prioritert rekkefølge:

1.      E-post til resultat@stbk.com

2.      Tekstmelding til 908 84 228

3.      Ring 908 84 228 og si i fra muntlig.

 

Vennlig hilsen Terje Nervik