Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

RETNINGSLINJER FOR DOMMERE.

Denne sesongen vil det bli stilt strengere krav til dommere og lag. Tidligere sesonger har det vært forskjellige oppfatninger av ansvarsfordeling og gjennomføring av kampene i kretsen. Denne sesongen sendes det ut retningslinjer som ALLE dommere skal følge. Dette vil bli fulgt opp gjennom observasjon (ikke nødvendigvis varslet på forhånd) og grove overtramp kan medføre utestengelse m.m.

FØR KAMPEN:

 

-         Kretsdommere skal ha kretsmerke sydd på drakten. Dette får dere hos kretsen.

-         Oppmøte før kamp, senest 15 minutter før kampstart (unntak dersom du selv spiller kampen før du skal dømme).

-         Kontroll av målbur:       - droppnett

                                          - sjekke fysisk om det finnes hull i nettet som er så store at en ball kan gå

                                          - gjennom.

                                          - målburet skal være helt.

-         Innbyttersone skal være markert, dette er det hjemmelaget som skal gjøre. (I Nidarøhallen og Orklahallen bruker vi samme side som sekretariat pga publikum skal ha en plass til å sitte).

-         Siden det sjelden sitter personer med god regelkunnskap i sekretariatet, skal dommerne gå rask gjennom de viktigste oppgavene til sekretariatet, når de skal stoppe tiden, hvordan de skal notere mål og utvisninger, når spilles det med effektivt, hva skal noteres i feltet for kommentarer o.s.v.

-         Hils gjerne på kaptein og/eller lagledere før kamp.

UNDER KAMPEN:

-         Mangler et lag gyldig kapteinsbind skal laget starte med U 2. Teip er ikke gyldig kapteinsbind.

-         Utvisning p.g.a. feil utstyr gis dersom det andre lagets kaptein krever det. Unntak: Dommerne gir et lag U 2 dersom et lag stiller med vester, eller dersom en spiller stiller i en drakt med annen farge enn resten av laget.

-         Dersom ballen forsvinner ut av hallen, eller under tribunen skal tiden stoppes umiddelbart.

-         Dommerne skal slå kraftig ned på usportslig opptreden denne sesongen. Skaff dere en klar oppfatning av hva som regnes som usportslig opptreden.

-         Dersom et lag som stiller med få spillere kommer i den situasjonen at de har så mange utvisninger at det er fare  for at kampen må avblåses, skal vi ikke overse forseelser som fører til utvisninger. Hold samme linjen, vis evt. ut spilleren og stopp kampen.

-         Legg spesielt vekt på å lære dere å ta utvisninger på frislag der spilleren oppnår vesentlig fordel eller er skyldig i farlig spill.

-         Ved forseelser som fører til kampstraff 2 eller 3 skal spilleren straks forlate hallen.

-         Ved forseelser som fører til kampstraff 1 kan man la spilleren se kampen fra tribunen.

-         Ta den tiden dere trenger dersom det skulle dukke opp vanskelige situasjoner i forbindelser med utvisninger. Det er dere som dommere som står til ansvar dersom det blir levert inn protest p.g.a. tull med utvisninger.

-         Unngå å havne i diskusjoner med spillere på banen. Diskutere kun med lagkaptein, men bare dersom det er nødvendig. Husk at en spiller har lov å spørre hva han ble avblåst for, men videre konversasjon er upassende. Skal dere gi U 2 for protest skal dere prøve å gi advarsel først. 

ETTER KAMPEN:

-         Dommerne skal alltid være de siste som skriver under på kampskjemaet.

-         Husk:         - Sjekk etter at periode- og sluttresultatene stemmer.

                        - Time-out, bytte av kaptein/målvakt er notert under kommentarer.

                        - Dersom kampstraff er gitt skal det krysses av på kampskjemaet, samt noteres under

                           kommentarer.

                        - Skader skal noteres! Hvis de ikke noteres har ikke spilleren rettigheter ved

                          erstatningsoppgjør (spillerlisensen).

 

            Hver gang det noteres noe i feltet for kommentarer skal tidspunkt og periode noteres!

 

-         Husk! Dere kan ikke gi rødt kort for en forseelse som skjer før og etter kampen, men dere plikter å rapportere hendelsene til kretsen uansett. Karantene kan bli idømt selv om forseelsen ikke skjer under kampen.

-         Blanke kampskjema ligger i Nidarøhallen i postkassa ved vaktmesterkontoret. Etter kampen så er det hjemmelaget som har ansvar for at kampskjema legges ned i den samme postkassen igjen, eller sende det til kretsen senest neste dag. Dette er ikke dommerne sitt ansvar. Men ligger det igjen et skjema, så ta det så klart med, ikke bare la det ligge.

-         Dommerrapporter (rødt kort) skal leveres til kretsen senest neste dag. Hvis ikke så dere ringe og varsle. Dette for at spilleren snarest skal varsles.

 

Dette er retningslinjene for sesongen 2000/2001, og de skal følges av samtlige dommere. Ta med dere denne listen til hver kamp.

 

 

 

Lykke til med årets sesong J

Med vennlig hilsen

 

Brynjar Svarstad