Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss

Utleie av halltid i Nidarøhallen 1.9-2000 til 30.04-2001

Kretsen har nå fått halltid for neste sesong. Det ble søkt om mye mer tid på ukedager (i forhold til hva vi har hatt tidligere), tiden skal brukes til trening for klubbene. Vi fikk litt over halvparten av det vi søkte om.

 

Klubber som er interessert i å leie tid av kretsen søke før 30.juni. Søknader kretsen får etter den tid vil kun bli vurdert hvis det er noe tid ledig. Søknaden må være skriftlig (mail eller post), og det må stå hvem som skal bruke tiden (alder og kjønn). Den må også inneholde når dere vil trene, helst med et eller to alternativer. Fordeling vil bli foretatt delvis etter hvor store klubbene er, men med det mål at alle som søker skal få minst en trening i uka. Størrelsen på klubbene blir hentet i fra rapportskjemaet som ble levert inn rett etter jul, og hvor mange lag de stiller med i serien.

 

Lag som ikke bruker sin tid kan miste den igjen. Når det er messer  i Nidarøhallen så er det ikke trening, liste over alle dager vil bli delt ut i god tid før seriestart. Betaling skjer hver mnd på etterskudd.

 

 

Prisen pr time er:

                                                                                    16:00-17:00 og

Hall                              17:00-20:00     20:00-21:30     21:30-23:00    

Nidarøhallen C                                     112                  96

Nidarøhallen D3           82                    144                  112

 

I tillegg kommer 20 kr i administrativt gebyr per trening.

 

Noen få kroner forskjell kan det bli, men det vil ikke bli noen store forandringer. Årsaken til at det er så billig mellom 17:00 – 20:00 er at den tiden skal prioriteres unge spillere (under 18år).

 

 

Mandag            Tirsdag             Onsdag            Torsdag            Fredag

Nid.C  20:30-21:45     20:30-21:45                              20:30-21:45     20:00-21:30

            21:45-23:00     21:45-23:00                              21:45-23:00     21:30-23:00

 

Nid.D                          20:00-21:30     20:00-21:30     20:00-21:30     16:00-17:30*

                        21:30-23:00     21:30-23:00     21:30-23:00

 

*) Forbeholdt unge spillere (under 18 år).

 

 

PS! Hvis noen vil ha gratis trening i Nidarøhallen E (ca like stor som en gymsal), så må de kontakte Henrik Møller i Trondheim Bydrift, tlf 72 54 00 00.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Terje Nervik