Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Ansatte i MNBR & NBF
Ansatte i Midt-Norge Bandyregion og Norges Bandyforbund, med ansvar for Midt-Norge.

Daglig leder:
Åsmund Sjøberg

Mobil: 958 66 711
Epost: dagligleder@mnbr.no
Ansatt i 100% stilling fra 01.08.09. Har ansvaret for administrativ drift av regionen, og har kontor på Idrettens Hus i Trondheim Spektrum.

Utviklingskonsulent Midt-Norge: 
Martin Denstedt

Mobil: 940 08 626
Epost: martin@mnbr.no
Ansatt i 100% stilling fra 01.08.14. NBF sin utviklingskonsulent i regionen. Arbeider for økt aktivitet i regionen, men fokus på barn og unge. Nye klubber og oppfølging av eksisterende klubber er et naturlig arbeidsområde. Kontor på Idrettens Hus i Trondheim Spektrum.